.Дело професора Аврамовића шаље поруку о вечитости борбе између књижевности и политике. Ово је, заправо, прва системизована књига на тему односа књижевности и политике из које се може много тога учити и разумети.

НАЈНОВИЈЕ ИЗДАЊЕ: „Књижевници и политика у српској култури1804-2016.“ – проф. др Зоран Аврамовић

Овом монографијом проф. др Зоран Аврамовић осветљава и обрађује једну веома деликатну тематску област. Политички ангажман писаца је нешто о чему се код нас пуно говорило, али се врло мало писало. Бар не овако компетентно, утемељено, отворено, без заобилажења и калкулација. Пишчев истраживачки приступ је веома свеж и провокативан, јер он ангажман српских књижевника сагледава из више оштрих углова са свим врлинама и бројним манама. Истовремено, он покушава да продре што дубље у разлоге наших, често трагичних подела, идеолошких, политичких, моралних, па и естетских. Дело професора Аврамовића шаље поруку о вечитости борбе између књижевности и политике. Ово је, заправо, прва системизована књига на тему односа књижевности и политике из које се може много тога учити и разумети. Ово није само научно утемељено штиво о размирицама политике и књижевности, већ и пропитивање колико се, кад и како тај однос уткао у историју српског народа. Различита схватања националног и државног питања данас су најдубља размирица наше политике, културе и књижевности.

АКТУЕЛНО ИЗДАЊЕ

ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ САЈМА КЊИГА 2016!

„СРБИЈА – градови, општине и насеља“ – проф. др Стеван Станковић

 Монографија „Србија-градови, општине и насеља“, аутора проф. др Стевана Станковића је обимна и вишезначна студија, може се сматрати и специфичном енциклопедијом Србије на почетку XXI века, неопходним уџбеником за нову врсту завичајности која превазилази границе места у којем живимо, стварајући мисао о јединственом простору којег морамо бити свесни и којем, у сваком смислу, пословном и културолошком, морамо да приступимо с највећом посвећеношћу и обавезом.  На 920 страница и 2000 колор фотографија књига Србија, градови, општине, насеља је сликовита у причама и наративна у илустрацијама. Она је доказ, утемељен на научним истраживањима и чињеницама, колико је богатство Србије, историјско, културно и привредно. И то не Београда, Новог Сада или Ниша већ сваког града, општине и насеља. Стога је она својеврсна енциклопедија Србије, водич сваком њеном грађанину шта Србија има и шта може да понуди, a странцу – који су туристички и привредни потенцијали сваког места у Србији. Србија овакву врсту публикације није до сада имала. Ова књига о варошкој и сеоској Србији најбоље осликава мултикултуралност и културолошку, географску, привредну и социо-антрополошку комплексност Србије као целине.