„Ода народу српском“ Габријеле Д’ Aнунцио

Најлепшу песму посвећену српском роду, Оду народу српском, велики италијански песник Габријеле Д’ Анунцио испевао је у јесен 1915. године и објавио у миланском листу Coriere della sera, a затим је послао краљу Петру и то исписану својеручно, заједно са неколико примерака књиге коју је штампао о свом трошку. Један од првих превода је сачинио песник Милутин Бојић, али он није био потпун. Први, целовити превод Оде народу српском у форми која одговара оригиналу је урадио Драган Мраовић.