Вук наш насушни – Милован Витезовић

За писање књиге о Вуку изнова повода и разлога има у свако доба. Сваки сусрет с делом о Вуку разлог је за обнављање националне снаге народа, за његово морално и духовно прочишћење. Српском националном духу Вук је неопходан исто као што је то хлеб људској физичкој снази. Колико је хлеб наш насушни, толико је Вук наш насушни – наслов који с пуним покрићем Милован Витезовић даје својој монографији о Вуку. Његова монографија друкчија је од досадашњих посвећених Вуку. Свом тексту Витезовић је придодао извод из најбољег писања и певања о Вуку других писаца и песника. Он Вукову биографију није писао као научник безличним, сувим, строгим и хладним језиком и стилом, коме су често важније фусноте од оригиналног текста. Вуков живот није истргнут из контекста друштвених прилика које су постојале у српској држави Првог устанка и у вазалној Србији. Отуда у Витезовићевој монографији читава панорама личности и догађаја из оног времена у Србији, али и у оним европским које су биле упознате с Вуковим стваралаштвом и подржавале га. Витезовић је представио Вука живим, сочним и присним, готово фамилијарним реченицама. Он сам вели да је Вукову биографију писао „са жељом да то писање не пређе у студију и да се не претвори у препричавање онога што сам деценијама спознавао“. Даље вели како је потрошио „силан труд“ да пише „што сажетије, па и прецизније, како би чињенице биле очигледније а истина уверљивија“ и „да је најтеже писати једноставно и остати усредсређен и доследан у томе“. Витезовићу је доиста пошло за руком да нам на Вуков начин исприча читав Вуков живот. Витезовић пише без икоје сувишне речи читко и чисто сводећи коришћење туђица и научних појмова на нужну меру. Текст му је прожет бистрином и речитошћу Вукова писања. Вероватно дугим и многим читањем Вука, спојеним с природним даром за такво писање, у Витезовићевој монографији о Вуку језик пишчев је једноставан и продоран, стил разложан и отресит – све баш као и у Вука. О Вуковом животу на нашем језику има, јамачно, научно значајнијих монографија, али тешко да има лепше написане од ове Витезовићеве. Витезовићевом књигом о Вуку украшена је сва наша књижевност о Вуку.